ที่ตั้งบ้านพักคนงาน

ที่ตั้งบ้านพักคนงาน รายละเอียดโครงการ ข้อมูลที่ระบุตาม EHIA 1. ลักษณะตามกายภาพ ตำแหน่งที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้าง ภายในโครงการ 2. น้ำใช้ – ถังน้ำใช้มีปริมาณเก็บกักรวม 800 ลบ.ม. 3. รางระบายน้ำ – ปริมาตรบ่อหน่วงน้ำฝน 867 ลบ.ม. 4. ถังรองรับขยะมูลฝอย – ถังขยะมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร – ถังขยะมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า) ขนาด 100 ลิตร – ถังขยะเศษอาหาร (สีเขียว) ขนาด 240 ลิตร – ถังขยะอันตราย (สีส้ม) ขนาด 100 ลิตร 13 ใบ 14 ใบ 14 ใบ 2 ใบ 5. […]