ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสิริมา กีรตยาคม (นักบริหาร 14 ประจำ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย) ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง กับกลุ่มประมงบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง และกลุ่มประมงบ้านบางละมุง โดยรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยพื้นที่ดำเนินการ เครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 82 วัน ทั้งนี้ช่วงท้ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก่อสร้าง ทางท่าเรือแหลมฉบังได้แจ้งกำหนดการเข้ารับเงินชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงอีกด้วย

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานสำรวจธรณีวิทยาทางทะเล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม (นักบริหาร 14 ประจำ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย) ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล CNNC ลงพื้นที่เพื่อประขาสัมพันธ์งานสำรวจธรณีวิทยาทางทะเล แก่กลุ่มผู้ประกอบการประมง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ และกลุ่มประมงบ้านบางละมุง ชี้แจงงานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาทางทะเล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จำนวน 42 หลุม โดยใช้เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างดิน ขนาดหลุมกว้าง 5 ซม. ลึก 30 เมตร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของดิน สำหรับใช้ในการออกแบบก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการเจาะสำรวจฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม (นักบริหาร 14 ประจำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์ จิรัฎฐิติกาล (นักบริหาร 13 ประจำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย) นางพรทิพา ทวีนุช (ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง) ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่1) งานก่อสร้างทางทะเล ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้ทราบโดยทั่วกัน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด 19 ไปด้วยกันโดยประชาสัมพันธ์เริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ที่ตั้งบ้านพักคนงาน, สำนักงานสนาม, จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และการสำรวจพื้นที่ ทั้งนี้ภายหลังการประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มแก่ประชาชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จำนวน 100 ชุด

โครงการท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด 19 ไปด้วยกัน

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด 19 ไปด้วยกัน ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง) เป็นประธาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้นำชุมชนโดยรอบท่าเรือจำนวน 39 ชุมชน ครอบคลุม 3 เขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชนจำนวน 5 เครื่อง

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมประชาสัมพันธ์  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสาระสำคัญประกอบไปด้วย  ข้อมูลของโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงาน เตรียมการก่อสร้าง การจัดตั้งมูลนิธิ และช่องทางการร้องเรียน

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระยะก่อนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการก่อสร้างของผู้รับเหมาส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างทางทะเล) พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระยะก่อนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และช่องทางการสื่อสารกับโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณสนธิ คชวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ แจ้งรายนามและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตามคำสั่งคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 แนะนำกลุ่มที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ด้านสิ่งแวดล้อม) และกลุ่มบริษัทผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย ที่ปรึกษาจะควบคุมกำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA […]