EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล ตามมาตรการ EHIA ของโครงการฯ ระยะก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 10 สถานี ได้แก่
สถานที่ 1 บริเวณเขาแหลมฉบัง
สถานีที่ 2 เกาะนก
สถานีที่ 3 ปากคลองบางละมุง
สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีชมพู 1 กิโลเมตร
สถานีที่ 5 บริเวณที่ทิ้งตะกอนของโครงการ
สถานีที่ 6 บริเวณร่องน้ำเดินเรือ
สถานีที่ 7 บริเวณท่าเรือ
สถานีที่ 8 บริเวณสำนักสงฆ์จิตตภาวัน
สถานที่ 9 บริเวณอ่าวนาเกลือ
สถานที่ 10 ห่างจากพื้นที่ทิ้งตะกอน 1 กิโลเมตร