EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทำไม!! น้ำทะเลถึงเปลี่ยนสีได้ ??

ทำไม!! น้ำทะเลถึงเปลี่ยนสีได้ ??

เกิดจากแพลงก์ตอนบลูม หรือที่เราเรียกกันว่าปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากสาหร่ายเซลล์เดียวหรือแพลงก์ตอนพืช ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าแพลงก์ตอนพืชบลูม (Phytoplankton bloom) จนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนไป สามารถดูรายละเอียดและสาระความรู้เพิ่มเติม ได้จาก วีดิทัศน์และแผ่นประกาศด้านล่างนี้