EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือ แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพชุมชน โดยมี ผู้สนใจจากชุมชนรอบ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 39 ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

นางสิริมาฯ กล่าวว่า โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพชุมชน ที่ได้ดำเนินการครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัด โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แก่สุภาพสตรีผู้สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ได้ทำการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกด้วยตนเองในระยะก่อนเป็นมะเร็ง และระยะเริ่มแรก โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับการสนับสนุนจาก นายไชยรัตน์ กิ่งมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มา ให้บริการในครั้งนี้