Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ครั้งที่ 1/2566 บริเวณอ่าวบางละมุง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล (CNNC) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 บริเวณพื้นที่อ่าวบางละมุง ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 สถานีวิจัยประมงศรีราชา กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง สื่อมวลชนและผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนที่ 1-4 ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโครงการด้านการประมงและการเพาะเลี้่ยงสัตว์น้ำ กำหนดให้จัดกิจกรรม 2ครั้ง/ปี โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2566