รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร และห่างจากพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร โดยพื้นที่ถมทะเลเพื่อก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 และทะเล
ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวบางละมุง
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง
ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเล
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 และ ทะเล
ทิศใต้
ติดต่อกับ ทะเลอ่าวบางละมุง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ทะเล

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการจากกรุงเทพฯ ทำได้สะดวก โดยเส้นทางหลักจะใช้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี) ประมาณ 108 กิโลเมตร จะเชื่อมเข้าสู่ถนนแหลมฉบัง ไปอีกประมาณ 10.5 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 120 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแหลมฉบังไปอีกประมาณ 10.5 กิโลเมตร จะถึงพื้นที่โครงการ