EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมประชาสัมพันธ์  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสาระสำคัญประกอบไปด้วย  ข้อมูลของโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงาน เตรียมการก่อสร้าง การจัดตั้งมูลนิธิ และช่องทางการร้องเรียน