Search
Close this search box.

 EXPLORE THE PROJECT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก” โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือ แหลมฉบัง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ระยะที่ 3 และประชาชนกลุ่มประมง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

โดยรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่าย 5G ของ EEC และรับฟังข้อมูลความคิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ประธานและคณะวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เพื่อพบปะ พูดคุย กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย